Filter op opleidingsniveau

 

           

Het dashboard is zo veel mogelijk gebaseerd op feitelijke informatie over gediplomeerden in het beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs (hbo, wo), aangevuld met vacaturedata en gegevens van de S-BB (specifiek voor mbo) die hun medewerking aan dit onderzoek hebben verleend. Dit is mogelijk, omdat (veel) gegevens over zowel het onderwijs als de arbeidsmarkt op een betrouwbare en bijna volledige wijze geadministreerd worden. 

Onderwijsdata

Onderwijsgegevens worden bijgehouden in het Centraal Register dat wordt beheerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In dit zogenaamde 1-cijferbestand staan alle inschrijvingen en gediplomeerden van studenten in het mbo, hbo en wo (zowel bachelor als master). Dit bestand wordt zelfstandig gebruikt om de totale studentenstromen in van chemiestudenten en niet-chemiestudenten in kaart te brengen. De gegevens van DUO kunnen ook worden gekoppeld met andere bronnen. Dat gebeurt in de micro-data omgeving van het CBS.

Voor informatie over het voortgezet onderwijs is gebruik gemaakt van de data van de Techniekpact Monitor. 

 

 

 

Arbeidsmarktdata 

Feitelijke gegevens over banen en uitkeringen van alle personen in Nederland kunnen worden onttrokken vanuit het Sociaal Statistisch Bestand dat in beheer is van het CBS. In dit bestand zijn meerdere registraties opgenomen vanuit onder andere het UWV, de Belastingdienst en het Algemene Bedrijven Register (ABR).

De Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs Bedrijfsleven (S-BB) brengt in het kader van het onderzoek ‘Kans op werk’ in kaart wat de kans op werk is per kwalificatie in het mbo. De resultaten hiervan publiceren zij (deels) online. Het S-BB heeft door het beschikbaar stellen van (ruwe) onderzoeksgegevens medewerking verleend aan deze studie. 

De gegevens van het CBS geven weliswaar een indicatief beeld van de stroom van onderwijs naar arbeidsmarkt sectoren; het bevat geen informatie omtrent de kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkeling van de arbeidsmarktvraag in de chemiesector. Hier biedt een integrale vacaturedatabank uitkomst. De databank van Jobdigger bevat het merendeel van de vacatures die in de afgelopen periode zijn uitgezet. Deze vacatures zijn gemetadateerd op kenmerken als opleidingsniveau, SBI, jaren werkervaring, etc. 

Verder zijn er waar relevant nog meer kwalitatieve onderzoeken gebruikt van ROA/UWV. Deze onderzoeken bieden onder meer inzicht in de arbeidsmarktpositie van recent afgestudeerden in Nederland. 

 

 

 

 

 

Koppeling gegevens Onderwijs-arbeidsmarkt

Door het verbinden van de verschillende registraties, waaronder die van het UWV, DUO en de Belastingdienst in de omgeving van het CBS kunnen onderwijs-arbeidsmarktanalyses worden gemaakt. Hierdoor kan Dialogic de gegevens van met name de Belastingdienst koppelen aan het 1cijferbestand van DUO, waarmee inzichtelijk kan worden gemaakt hoe de stroom van onderwijs naar de arbeidsmarkt voor werknemers in de chemiesector verloopt. Deze koppeling vindt plaats in de beveiligde microdata omgeving van het CBS.