Filter op opleidingsniveau

 

           

Dit online dashboard biedt inzicht in de onderwijs- en arbeidsmarktsituatie van de chemiesector. De cijfers uit het dashboard kunt u gebruiken om inzicht te krijgen in de studentstromen van onderwijs naar arbeidsmarkt in de chemie. De eerste versie van het dashboard is op 1 juni 2017 gelanceerd en het dashboard is sindsdien ieder jaar voorzien van nieuwe cijfers. De analyses zijn uitgevoerd door Dialogic Innovatie & Interactie, in opdracht van de Topsector ChemistryNL. Het dashboard is eigendom van de Topsector ChemistryNL en is mede tot stand gekomen met de inzet van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie

Het dashboard bestaat uit drie onderdelen:

  1. Chemie-onderwijs: In dit onderdeel wordt 'human capital pipeline' vanuit bekostigd chemie-onderwijs weergegeven. Hierbij wordt aandacht besteed aan de instroom van studenten op verschillende niveaus (mbo, hbo, wo-bachelor en wo-master) en de uitstroom van gediplomeerde studenten.
  2. Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt: In dit onderdeel wordt de arbeidsmarkt voor pas afgestudeerde chemiestudenten in kaart gebracht. Er wordt gekeken in welke sector en in welk land gediplomeerde chemiestudenten aan de slag gaan. Tevens worden de loonontwikkelingen in kaart gebracht. 
  3. Chemie-arbeidsmarkt: In dit onderdeel wordt de arbeidsmarkt van de chemiesector in kaart gebracht. Er wordt nader ingegaan op het aantal banen en bedrijven in de chemiesector en de instroom vanuit het onderwijs. Verder worden de achtergrondkenmerken van werknemers geanalyseerd en wordt er ingegaan op de ontwikkelingen in de vraag naar gediplomeerde chemiestudenten. 

Er worden continue updates uitgevoerd op het dashboard. Deze updates omvatten zowel het toevoegen van nieuwe figuren als het toevoegen van nieuwe data aan bestaande figuren. Voor meer achtergrond en context kunt u het rapport uit 2016 raadplegen dat ten grondslag lag aan het ontstaan van dit dashboard.