Filter op opleidingsniveau

 

           

Om in kaart te brengen hoeveel mensen er naar verwachting jaarlijks de chemiesector zullen uitstromen als gevolg van pensionering, hebben wij het aantal werkzame mensen in de chemiesector in kaart gebracht (op 31 december 2019) en bepaald wanneer zij de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Hierover hebben wij als eerste de leeftijd van de werkzame personen in de chemiesector op 31 december 2019 bepaald. De AOW-leeftijd is hier bepaald aan de hand van de leeftijden zoals die zijn vastgesteld op de website van de Rijksoverheid. Bij het opstellen van deze data was er tot en met 2024 bekend wat de AOW-leeftijd zou zijn. Voor de personen die na 1 januari 1958 zijn geboren is er in de tellingen hieronder een AOW-leeftijd van 67 jaar aangehouden. Voor personen waarvan de geboortemaand onbekend was, is aangenomen dat ze halverwege het jaar geboren zijn.

Hiervoor is de volgende tabel gebruikt:

JaarAOW-leeftijdBetreft personen geboren
2020 66 + 4 maanden na 31 augustus 1953 en voor 1 september 1954
2021 66 + 4 maanden na 31 augustus 1954 en voor 1 september 1955
2022 66 + 7 maanden na 31 augustus 1955 en voor 1 juni 1956
2023 66 + 10 maanden na 31 mei 1956 en voor 1 maart 1957
2024 67 jaar na 28 februari 1957 en voor 1 januari 1958

Voor het berekenen van de relatieve pensioenuitstroom is de jaarlijks verwachte uitstroom (per sector) afgezet tegen het aantal mensen dat op 31 december 2019 werkzaam was in de chemiesector en waarvan ook de leeftijd bekend was.

Voor het berekenen van de relatieve pensioenuitstroom is de jaarlijkse uitstroom (per sector) afgezet tegen het aantal mensen dat op 31 december 2019 werkzaam was in de chemiesector en waarvan ook de leeftijd bekend was.

In onderstaande figuur hebben we nog een additionele uitsplitsing gemaakt naar opleidingsniveau en type werknemer. Daarvoor hebben we de volgende aannames gehanteerd:

Voor het bepalen van het opleidingsniveau van werknemers die uitstromen uit de chemiesector hebben wij gekeken naar de personen die op 31 december 2019 een baan in de chemiesector hadden. Van deze groep personen hebben wij gekeken of en welk diploma zij hebben bepaald in de periode 2004-2018. Van de groep werknemers die een diploma heeft behaald in die periode (ca. 25% van het totale aantal werknemers) hebben wij een verdeling kunnen maken naar opleidingsniveau (ook uitgesplitst naar SBI):

Vooropleiding Totaal SBI 19 SBI 20 SBI 21 SBI 22
Mbo 64,1% 72,1% 63,5% 47,2% 72,7%
Hbo 22,3% 15,3%  21,7%  29,4%  21,4% 
Wo 13,6% 12,5%  14,7%  23,4%  5,9% 

Voor het bepalen van het type werknemer (wel of geen chemicus) hebben we van de gediplomeerden bepaald of zij een chemie-opleiding hebben gevolgd. Het aandeel van personen met een chemie-opleiding binnen de totale set gediplomeerden is als volgt: 

Vooropleiding Totaal SBI 19 SBI 20 SBI 21 SBI 22
Mbo (% chemie) 55,5% 73,7% 66,7% 53,1% 33,3%
Hbo (% chemie) 30,1% 26,5%  33,9%  51,7%  6,6% 
Wo (% chemie) 31,5% 36,5%  38,1%  28,0%  7,5% 

In onderstaande figuur is de absolute pensioenuitstroom in de chemiesector weergegeven, uitgesplitst naar opleidingsniveau. Met behulp van het filter Type kan er onderscheid gemaakt worden naar alle werkzame personen in de chemiesector en naar de chemici. Voor het maken van dit figuur hebben we de aannames gehanteerd die hierboven onder het kopje toelichting zijn beschreven. 

In onderstaande figuur is de cumulatieve absolute pensioenuitstroom in de chemiesector weergegeven, uitgesplitst naar opleidingsniveau. Met behulp van het filter Type kan er onderscheid gemaakt worden naar alle werkzame personen in de chemiesector en naar de chemici. Voor het maken van dit figuur hebben we de aannames gehanteerd die hierboven onder het kopje toelichting zijn beschreven. 

In onderstaande figuur is de cumulatieve relatieve pensioenuitstroom in de chemiesector weergegeven, uitgesplitst naar opleidingsniveau. Met behulp van het filter Type kan er onderscheid gemaakt worden naar alle werkzame personen in de chemiesector en naar de chemici. Voor het maken van dit figuur hebben we de aannames gehanteerd die hierboven onder het kopje toelichting zijn beschreven. Voor het berekenen van de relatieve pensioenuitstroom is de jaarlijkse pensioenuitstroom (per sector) afgezet tegen het aantal mensen dat op 31 december 2019 werkzaam was in de chemiesector en waarvan ook de leeftijd bekend was.