Filter op opleidingsniveau

 

           

Om in kaart te brengen welke andere opleidingen ‘toeleveren’ aan de chemiesector, zijn voor alle personen werkzaam in de chemiesector (SBI 19-22) de diploma’s geïdentificeerd die deze personen behaald hebben in de periode 2004-2013. Op basis hiervan is er een top 50 geïdentificeerd voor opleidingen in het HBO/WO (CROHO-codes) en een top 50 voor het MBO (CREBO-codes).

Voor drie cohorten van werknemers in de chemiesector (2010, 2014 en 2017) hebben we bepaald welk diploma zij hebben behaald voordat ze aan de slag gingen in de chemiesector. Daarnaast hebben we niet alleen gekeken welk diploma is behaald, maar ook in welk jaar dat diploma is behaald en op welk niveau. Onderstaande figuur toont per diplomajaar het aandeel van de chemie-opleidingen in de behaalde wo-diploma's.

Voor drie cohorten van werknemers in de chemiesector (2010, 2014 en 2017) hebben we bepaald welk diploma zij hebben behaald voordat ze aan de slag gingen in de chemiesector. Daarnaast hebben we niet alleen gekeken welk diploma is behaald, maar ook in welk jaar dat diploma is behaald en op welk niveau. Onderstaande figuur toont het aantal personen met een wo-diploma, uitgesplitst naar afstudeerjaar, dat werkzaam is in de chemiesector.