Filter op opleidingsniveau

 

           

In deze sectie beschrijven we de ontwikkeling van de vraag naar personeel in de afgebakende chemiesectoren. In de eerste figuur is de trend opgenomen op basis van alle (ontdubbelde) vacatures in de chemiesector die in deze jaren online zijn verschenen via alle grote vacaturesites en de voornaamste corporate recruitment sites. De vacatures betreffen zowel vervangingsvraag door uittreding, recirculatie alsmede eventuele uitbreidingsvraag. Deze drie vormen zijn niet te onderscheiden. Daarnaast hebben we de vacatures ook uitgesplitst naar opleidingsniveau, SBI en provincie. 

 • Het gaat om vacatures voor zowel chemie als niet-chemie gerelateerde functies.
 • Standaard gaan de figuren over alle opleidingsniveaus. Indien één opleidingsniveau is uitgelicht, wordt dat specifiek aangegeven.
 • Het opleidingsniveau is gebaseerd op hetgeen in de vacaturetekst wordt genoemd. Daarvoor gelden de volgende uitgangspunten:
  • Indien er geen opleidingsniveau wordt genoemd (of geen vacaturetekst is), wordt de vacature geclassificeerd onder onbekend.
  • Als er alleen een opleidingsniveau lager dan mbo (bijv. havo, vmbo, lbo) wordt genoemd, wordt de vacature geclassificeerd onder overig. 
  • Als er zowel een opleidingsniveau lager dan mbo (bijv. havo/vwo) en hoger dan mbo (bijv. mbo) wordt genoemd, wordt de vacature geclassificeerd onder mbo of hoger (afhankelijk van de genoemde opleidingsniveaus).
  • Als er meerdere opleidingsniveaus worden genoemd (bijv. mbo/hbo), dan wordt de vacature geclassificeerd onder het laagste genoemde opleidingsniveau. Opleidingsniveaus lager dan mbo tellen daarbij niet mee. 

Opleidingsniveau: Mbo, Hbo, Wo, Onbekend, Overig

Opleidingsniveau: Mbo, Hbo, Wo, Onbekend, Overig

Onderstaand figuur geeft het percentage weer van inhoudelijke profielen van de gevraagde functies in de topsector Chemie (SBI 20+22) en de chemie gerelateerde sectoren (SBI 19+21) in de periode 2014-2020. De profielen zijn gebaseerd op een metadatering op basis van tekstanalyse door de integrale vacatureteksten, waar we voor ons onderzoek de beschikking over hadden.

Opleidingsniveau: Mbo, Hbo, Wo, Onbekend, Overig

In onderstaande afbeelding is het tekort aan personeel in de industrie weergegeven. Het gaat om het tekort aan het begin van het vierde kwartaal van elk van de jaren. De gegevens zijn gebaseerd op de conjunctuurenquête van het CBS. Voor meer informatie kunt u de website van het CBS raadplegen. 

Opleidingsniveau: Mbo, Hbo, Wo, Onbekend, Overig