Filter op opleidingsniveau

 

           

In dit onderdeel kijken we naar de vacatures op de chemie-arbeidsmarkt. Het gaat daarbij om de landelijke cijfers; cijfers uitgesplitst naar provincie kunnen worden teruggevonden in sectie 3.4. We maken daarbij onderscheid naar drie verschillende onderdelen. Het gaat om de vacatures over de:

    3.3.1 Alle vacatures
    3.3.2 Chemische functies
    3.3.3 Technische functies