Filter op opleidingsniveau

 

           

In dit onderdeel kijken we naar de bedrijvigheid en werknemers in de afgebakende chemiesectoren; de eerste twee chemieschillen. Dit betreft dus bedrijvigheid in de topsector ChemistryNL (20+22) en de chemiegerelateerde sectoren (19 en 21).

Dit onderdeel kent de volgende opbouw:

  3.1 Bedrijven en banen
   3.1.1 Uitsplitsing naar provincie
  3.2 Kenmerken werknemers
  3.3 Vacatures landelijk
   3.3.1 Alle vacatures
   3.3.2 Chemische functies
   3.3.3 Technische functies
  3.4 Vacatures provincie
  3.5 Instroom uit onderwijs
  3.6 Uitstroom versus instroom
  3.7 Verwachte pensioenuitstroom
  3.8 Verwachtte uitstroom versus instroom