Filter op opleidingsniveau

 

           

Op deze pagina's worden twee onderzoeken behandeld. In het eerste onderzoek hebben het UWV en ROA de arbeidsmarktpositie van mbo'ers en hbo'ers in kaart gebracht. In het tweede onderzoek heeft het UWV de arbeidsmarktpositie van hbo'ers en wo'ers in kaart gebracht. De opzet van het tweede onderzoek verschilt daarbij wel van het eerste onderzoek. Hieronder geven wij een korte toelichting van de twee onderzoeken. 

Het UWV en Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) hebben samen onderzoek uitgevoerd naar de arbeidsmarktpositie van mbo- en hbo-opleidingen. In totaal hebben ze 59 mbo-opleidingen en 143 hbo-opleidingen vergeleken. De analyse is uitgevoerd op basis van het schoolverlatersonderzoek van het ROA. Elk jaar wordt een afstudeercohort genomen, dat na gemiddeld 1,5 jaar wordt geënquêteerd. Het cohort 2014-2015 wordt bijvoorbeeld in 2016 ondervraagd. Het cohort 2014-2015 bevatte 225.000 schoolverlaters, waarvan 32% heeft geantwoord. Voor het bepalen van de arbeidsmarktpositie van opleidingen is het gemiddelde genomen van de laatste vijf cohorten over de periode 2010-2011 tot en met 2014-2015. Het UWV en ROA geven aan dat hierdoor een robuuster beeld ontstaat, dat minder gevoelig is voor tijdelijke (conjuncturele) schommelingen en op een groot aantal respondenten is gebaseerd. Hierdoor zijn ook opleidingen met minder gediplomeerden mee te nemen. Ze geven wel aan dat hierdoor enigszins inboet op de actuele situatie.

De analyse bevat geen prognoses en zegt ook niets over de inhoudelijke kwaliteit van de opleidingen. Het levert wel robuuste informatie op, die kan worden gebruikt bij studiekeuzevoorlichting. Om de arbeidsmarktpositie van een opleiding te bepalen, is gekeken naar 5 factoren. Dit zijn:

  • werkloosheid

  • bruto maandloon

  • flexwerk

  • werken op het eigen niveau

  • werken in de eigen richting

Deze factoren zijn in de bijlage te vinden. Hier staat ook uitleg over de gekozen methodiek en de complete ranglijsten voor 59 mbo-opleidingen en 143 hbo-opleidingen. De pagina's zijn opgesplitst naar mbo- en hbo-opleidingen.

Het UWV heeft in 2020 onderzoek gedaan naar de arbeidsmarktpositie van hbo'ers (zie hier) en naar de arbeidsmarktpositie van wo'ers (zie hier). SEO Economisch Onderzoek en Elsevier Weekblad hebben op basis van CBS-data een analyse uitgevoerd naar de arbeidsmarktsituatie van opleidingen. Hierop is door UWV een vervolganalyse uitgevoerd. Er wordt zowel gekeken naar de startpositie als naar diegenen die 10 jaar daarvoor in dezelfde studierichtingen zijn afgestudeerd. Om de arbeidsmarktpositie van een opleiding te bepalen, is gekeken naar 3 tot 4 factoren. Dit zijn:

  • Aantal maanden tot het vinden van een substantiële baan (alleen voor de startpositie)
  • Vaste baan

  • Bruto uurloon

  • Jaarinkomen