Filter op opleidingsniveau

 

           

Voor de circa 157.000 personen die in de periode 2010-2014 een baan in de chemiesector (SBI sector 19-22) gehad hebben zijn hun (eventuele) migratiepatronen in de periode 2010-2014 onderzocht. In onderstaande tabellen geven we de belangrijkste resultaten van deze analyse weer. 

De volgende tabel geeft een overzicht van de landen waar door gediplomeerde chemiestudenten vanuit Nederland naartoe wordt geëmigreerd. We hebben ons hierin beperkt tot de dertien landen die samen ongeveer twee derde van de totale set aan emigratiebestemmingen vormen.

Onderstaande tabel geeft een analyse weer van emigratie naar het buitenland voor Mbo, hbo en wo- gediplomeerden in de chemiesector. Voor de gediplomeerde chemiestudenten (in de periode 2004-2013) is bekeken of ze in of na het jaar van hun laatst behaalde diploma (ooit) geëmigreerd zijn. Het kan hierbij dus ook gaan om een tijdelijke emigratie.

Deze tabel geeft de verdeling weer van emigranten per etniciteit en plaatst dit in perspectief van het aandeel van de groepen die überhaupt emigreren.

In de volgende tabel zoomen we verder op de populatie van gediplomeerde chemiestudenten die emigreert.