Filter op opleidingsniveau

 

           

In de volgende tabel is per sector de procentuele instroom van wo-ers met een afgeronde chemie-opleiding weergegeven, geordend van groot naar klein. 

In de tabel hieronder is weergegeven hoeveel chemiegediplomeerden na het behalen van hun diploma op enig moment in tijd ontvanger zijn geweest van een uitkering. Dit is weergegeven voor twee generaties: de generatie die in 2004 haar laatste diploma heeft behaald en de generatie die in 2010 haar laatste diploma heeft behaald.