Filter op opleidingsniveau

 

           

In dit onderdeel kijken we naar de doorstroom van personen die een chemie-opleiding hebben afgerond op mbo-, hbo- of wo-niveau en analyseren we in welke sectoren zij de arbeidsmarkt opstromen. Het uitgangspunt bij deze analyses is dat gekeken wordt naar personen die in de periode 2004-2013 minimaal één relevant chemiediploma behaald hebben. Wat de banen betreft wordt gekeken naar de banen in de periode 2010-2014. 

Dit onderdeel kent de volgende opbouw:

  2.1 Doorstroom gediplomeerde chemiestudenten naar de arbeidsmarkt
  2.2 Internationale mobiliteit van gediplomeerde chemiestudenten
  2.3 Loonontwikkelingen
  2.4 Arbeidsmarktperspectief

Voor het onderscheid tussen verschillende typen sectoren hanteren we de volgende indeling:

 • Topsector ChemistryNL (SBI 20: Vervaardiging van chemische producten en SBI 22: Vervaardiging van producten van kunststof en rubber)
 • Chemie aanpalend (SBI 19: Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking en SBI 21: vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten.)
 • Chemie-breed (een verzameling van een aantal economische sectoren die raken aan de chemie, zie onderstaande tabel voor een precieze indeling. 
 • Overig (Overige economische sectoren)