Filter op opleidingsniveau

 

           

In de volgende figuur is de instroomverdeling in de wo-master chemie-opleidingen naar etniciteit weergegeven. Ook de absolute aantallen zijn in de lijngrafieken getoond. 

In het onderstaande figuur is de instroom van studenten in wo-master chemie-onderwijs naar geslacht weergegeven vanaf de periode 2005-2006 tot en met 2019-2020. Er kan gekozen worden voor zowel de absolute als de relatieve instroom (index 2005/2006 = 100).

In het onderstaande figuur is de instroom van studenten in wo-master chemie-onderwijs verdeeld naar geslacht weergegeven vanaf de periode 2005-2006 tot en met 2019-2020.