Filter op opleidingsniveau

 

           

In de volgende figuur is de relatieve en absolute (lijnen) verdeling van instroom naar etniciteit opgenomen. We onderscheiden instroom van autochtonen en allochtonen van westerse en niet-westerse origine.

In het onderstaande figuur is de instroom van studenten in wo-bachelor chemie-onderwijs naar geslacht weergegeven vanaf de periode 2005-2006 tot en met 2019-2020. Er kan gekozen worden voor zowel de absolute als de relatieve instroom (index 2005/2006 = 100).

In het onderstaande figuur is de instroom van studenten in wo-bachelor chemie-onderwijs verdeeld naar geslacht weergegeven vanaf de periode 2005-2006 tot en met 2019-2020.